A4 Alfatechnic Nem Alma Sistemleri

Boya işlemlerinin standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesinin önemli kriterlerinden biri de nem kontrolüdür. Alfatechnic  istenilen ortam nemine ulaşmak için nem alma üniteleri üretmektedir. Kullanılan sektörler; Alfatechnic’in ana iştiraki olan kumlama boyama tesisleri haricinde nem dengesi istenen cephanelik, ilaç endüstrisindeki depolamalar, otomobil cam endüstrisi, gıda depoları, tekstil depoları ve sıcak baskı merkezleri, kütüphaneler kullanım alanlarından bazılarıdır.

Nem alma ünitesi silika jel rotor kullanılarak nem alma işlemini gerçekleştirmektedir.

Rotor, su buharını çekme ve tutma konusunda yüksek verim sağlar.

Nemi alınacak hava, yani işlenen hava rotorun en büyük bölgesinden geçer ve rotordan kuru hava olarak çıkar.

Rotorun kurutulması için silika jel rotorun sıcak hava ile ısıtılması ilgili yönde kurutulması sağlanır. Silika jeli kurutan sıcak hava rotordan işlenen havanın tersi yönünde geçer ve rotordan hava sıcak ve nemli hava olarak atılır. Bu çalışma kuralı, nem alma ünitesinin her ortam sıcaklığında verimli şekilde çalışmasını sağlar.

Alfatechnic 3. Boğaz köprüsü yapımında kullanılmak üzere 20.000m³ kapasiteli nem alma sistemi üretmiş ve Türkiye’deki en büyük kapasiteli nem alma sistemi üreten firma olmuştur.