Zemin Transport Sistemi

Transport sistemi kullanılmış olan granülü yatay taşıyıcı sisteme iter. Yatay taşıyıcı sistem granülü elevatöre taşımaktadır.

Transport tırnakları, itme yönünde özel bir lastik madde ile kaplanmıştır. Böylelikle grit sadece tek istikamete doğru yönlendirilmektedir. Geriye doğru harekette ise lastik gridin üzerinden geçerek hareket etmektedir.

Elevatör

Ana gövde alt kısmından, makinanın en üst noktasına çelik bilyaların taşınması için kullanılır. Kepçeler/ kovalar 3 mm kalınlıktaki sacdan, kaynaklı olarak imal edilir. Ön ve arka kısım da gerdirme aparatı sayesinde bandın sağa veya sola kayması engellenir. Bant hassas konik işlenmiş tambur üzerine monte edilmiş olup bu sayede kayması engellenmiş olur

Seperatör

Granül —toz karışımını ve yabancı maddeleri, birbirinden ayrıştırma sistemidir. Seperatör, döner ve elekli olarak dizayn edilmiştir. Bu elek sayesinde iri parçalar sistemden dışarı atılırken, toz ve granüller klapeler sayesinde birbirinden ayrışırlar ve toz sistemden atılırken, temiz granül depoda biriktirilir.