Nem Alma Sistemleri

Boya işlemlerinin standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesinin önemli kriterlerinden biri de nem kontrolüdür. Alfatechnic istenilen ortam nemine ulaşmak için nem alma üniteleri üretmektedir. Kullanılan sektörler; Alfatechnic in ana iştiraki olan kumlama boyama tesisleri haricinde nem dengesi istenen cephanelik, ilaç endüstrisindeki depolamalar, otomobil cam endüstrisi, gıda depoları, tekstil depoları ve sıcak baskı merkezleri, kütüphaneler kullanım alanlarından bazılarıdır.

Nem alma ünitesi silika jel rotor kullanılarak nem alma işlemini gerçekleştirmektedir.

Rotor, su buharını çekme ve tutma konusunda yüksek verim sağlar.

Nemi alınacak hava, yani işlenen hava rotorun en büyük bölgesinden geçer ve rotordan kuru hava olarak çıkar.

Rotorun kurutulması için slika jel rotorun sıcak hava ile ısıtılması ilgili yönde kurutulması sağlanır. Slika jeli kurutan sıcak hava rotordan işlenen havanın tersi yönünde geçer ve rotordan hava sıcak ve nemli hava olarak atılır. Bu çalışma kuralı, nem alma ünitesinin her ortam sıcaklığında verimli şekilde çalışmasını sağlar.