Isıtma Ve Kurutma Sistemleri

Isıtma sistemleri Alfatechnic in ana konusu olan yüzey işlem tesislerinde ihtiyaç duyulan gerek parça kurutma gerek boya kürlenmesi gibi konularda kullanılmasının yanı sıra sanayi tesisleri, fabrika ,çadır gibi konusu haricinde de kullanılmakta ve Alfatechnic tarafından kurulumu yapılmaktadır.

Boya uygulamasında kürlenme zamanını azaltmak, kat üstü kat atma süresini kısaltmak ve işletme maliyetlerini düşürmektedir. Bu maliyet düşmesi ürünün daha hızlı sürede seviyata hazır hale gelmesi ile doğru orantılıdır. Aynı zamanda ısıtıcı soğuk iklim şartlarında kesintisiz uygulama yapmayı imkanlı kılmaktadır. Isıtma üniteleri uygun standartlarda seçilir ise nihai kaliteyi de iyi bir kürlenme yaparak sağlayacaktır.

Boya tesislerinde ihtiyaç duyulan uygulama ve fırınlama sıcaklığı proseslere göre değişkenlik göstermektedir. Bu proseslere göre tesislerde ihtiiyaç duyulan kilokalori Alfatechnic tarafından hesaplanacak ve uygun ısıtma sistemi tesise entegre edilecektir.

Birçok boya çeşidinde istenilen kalitenin elde edilebilmesi ve kuruma süresini kısaltmak adına fırınlama süreci yapılabilir.

Isıtma sistemleri işletmelerin enerji kaynağına göre değişkenlik gösterir.

Elektrik, gaz(doğal gaz, LPG, LNG, CNG, propan), sıvı yakıt (motorin veya fuel-oil) ile çalışabilme kabiliyetine sahiptir. Isıtıcılar ortam termostatı kullanılarak otomatik sıcaklık kontrolü yapabilirler.